Strona głównao Serwisieo Gabinetacho AptekachDodaj ogłoszenie Kontakt Cennik Regulamin Edytuj lub usuń ogłoszenie  
Darmowe Ogłoszenia Nieruchomości Medycznych. Wynajmę Gabinet Lekarski. Sprzedam Aptekę. Sprzedam NZOZ, Sprzedam Klinikę, Kupię NZOZ, Kupię Klinikę z kontraktem NFZ
Kategorie
Aptekę Kupię (45)
Aptekę Sprzedam (103)
Biznes Medyczny - Kupię (21)
Biznes Medyczny - Sprzedam (75)
Biznes Medyczny - Współpraca (36)
GABINETY NA GODZINY (5)
Lokal na Aptekę/Gabinet (694)
Obiekt na Klinikę/Przychodnię (300)
Szukam Lokalu/Obiektu  (28)
Teren/Działka pod Klinikę (14)
Zlecę Budowę/Remont Kliniki (3)
Box tekstowy
 
Dodaj reklamę
Sponsorowane
Wyszukiwarka
 Szukaj słów: 
 Miejscowość: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Region:
 Cena:
od: 
do: 
Regulamin serwisu ogłoszeniowego
 

WŁAŚCIWOŚĆ TEMATYCZNA OGŁOSZEŃ


Dodawane Ogłoszenia Powinny być Zgodne z Tematyką Serwisu.

BEZWZGLĘDNIE USUWANE BĘDĄ Z SERWISU OGŁOSZENIA NIEZWIĄZANE Z JEGO TEMATYKĄ, W TYM OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH - Bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.
Dotyczy to również ogłoszeń niekompletnych, w szczególności nie posiadających CENY Wynajmu/Sprzedaży oraz Danych Kontaktowych do Ogłoszeniodawcy

Ogłoszenie powinno zawierać:

- zarówno w Tytule jak i w Opisie informację o przeznaczeniu lokalu na usługi medyczne,

... oraz:


- czy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje możliwość prowadzenia usług medycznych,
- informacje o przystosowaniu budynku, lokalu dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy itp.)
- powierzchnia oferowanej nieruchomości,
- wysokość prezentowanego lokalu co jest istotne z punktu możliwości prowadzenia w nim działalności medycznej,
- ilość pomieszczeń, w tym sanitarnych, łazienek - ich przystosowanie dla niepełnosprawnych,
- informacja dotycząca ilości wejść, z jakiego poziomu jest wejście do lokalu (parter, piętro - które)
- ilość miejsc parkingowych
- informacja, na jakim etapie realizacji jest oferowana nieruchomość - ewentualnie termin oddania do użytku
- zdjęcia, ewentualnie wizualizacje z zaznaczeniem oferowanej nieruchomości,
- rzuty/plany pomieszczeń nieruchomości,
- ADRES oferowanej nieruchomości
- CENĘ ofertową sprzedaży/wynajmu


Z Serwisu usuwane będą również ogłoszenia promujące konkurencyjne serwisy o takiej samej lub podobnej tematyce do prowadzonej przez LokaleMedyczne.pl - bez informowania o tym użytkownika.

NOTA PRAWNA
1.
Rozpoczęcie korzystania z serwisu www.LokaleMedyczne.pl , jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.
Informacje zawarte na stronach serwisu www.LokaleMedyczne.pl można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tego serwisu do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody właściciela tego serwisu. Wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w serwisie, nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono wyżej, bez pisemnej zgody właściciela tego Serwisu. Dodane w treści ogłoszenia dane kontaktowe takie jak adres e-mail, Imię i Nazwisko nr telefonu użytkownika mogą być ze względu na jego bezpieczeństwo usunięte. Dane kontaktowe należy wpisywać w dedykowane do tego pola.

2.
Pomimo, że właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w nim informacje były ścisłe i aktualne, nie ponosi on odpowiedzialności za następstwa korzystania z tego serwisu oraz jego zawartości. W szczególności, właściciel nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody, ewentualne zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania serwisu lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z serwisu. Właściciel serwisu w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu internetowego oraz jego zawartości, jak również podjętych decyzji na podstawie informacji w nim zawartych.

REGULAMIN
1.
Niniejszy regulamin dotyczy korzystania oraz zamieszczania ogłoszeń i reklam na stronach www.LokaleMedyczne.pl (zwany dalej jako serwis ). Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

2.
Użytkownikami serwisu (zwanymi dalej Użytkownicy) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania , osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby je reprezentujące na podstawie ważnych pełnomocnictw.

4.
Oferty dotyczą nieruchomości w zakresie jej sprzedaży, kupna, najmu oraz wynajmu. W serwisie publikowane będą tylko oferty dotyczące nieruchomości komercyjnych zarówno z rynku wtórnego jak i pierwotnego o charakterze usługowym dla Branży Medycznej tj.: lokale, obiekty oraz grunty posiadające w MPZP wskazanie do prowadzenia tego rodzaju usług. Administrator nie odpowiada za ogłoszenia użytkowników nie spełniających wymienionych wymogów oraz konsekwencje ich zamieszczenia. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji tekstu ogłoszenia tak aby było one zgodne z tematyką Serwisu.

5.
Serwis za świadczone usługi pobiera opłaty w wysokości i w sposób wskazany w cenniku usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Cennik). Serwis może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat.

Wszystkie informacje dot. płatności za usługę reklamy w Serwisie Lokale Medyczne znajdują w zakładce: Dodaj Reklamę.

6.
Użytkownicy umieszczający dane ogłoszenie ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego treść, prawdziwość, rzetelność ogłoszeń, i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, i postanowieniami niniejszego regulaminu. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

7.
Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń, ich elementów, w szczególności zdjęć i ilustracji umieszczonych w serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody serwisu.

Korzystanie z jakichkolwiek robotów (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony LokaleMedyczne i gromadzenie pochodzących z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody - Skutkuje dochodzeniem przez nas swoich praw na drodze Sądowej.

8.
Użytkownicy wyrażają zgodę na umieszczanie przez serwis w dowolnym miejscu na stronie z ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z serwisem. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w sposób nie zakłócający prezentacji ogłoszenia.

9.
Użytkownicy korzystający z serwisu przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez serwis i podmioty z nim współpracujące elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.
Użytkownicy korzystający z serwisu przyjmują do wiadomości i wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczanie dodanych przez nich ogłoszeń również do Kategorii Promowane na łamach tego serwisu. Ogłoszenia dodawane do Kategorii Promowane wybierane będą wybiórczo, w części lub całości może zostać zmodyfikowana treść Promowanych ogłoszeń celem efektywniejszego ich Promowania.

10.
Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych informacji. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec swoich Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód - zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich - związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu jak również nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi .

11.
Korzystanie z usług zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń w serwisie przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12.
Każdy Użytkownik serwisu może w dowolnej chwili złożyć pisemny wniosek o usunięcie jego ogłoszenia, danych i konta z serwisu , bez podania przyczyny. Ww zostaną usunięte najszybciej jak tylko to będzie możliwe.

13.
Każdy Użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą internetową informacji na temat funkcjonowania serwisu, jak również partnerów portalu.

14.
Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie będą rozstrzygane polubownie. W przypadku powstania zastrzeżeń lub reklamacji związanymi ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości Przez bramkę Kontakt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownicy zgłaszający reklamacje zostaną poinformowani mailem o sposobie jej rozpatrzenia.

15.
Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

16.
Użytkownicy serwisu w zamian za bezpłatną możliwość prezentacji ogłoszeń na Serwisie Lokale Medyczne nie będą wnosić żadnych zastrzeżeń związanych z jej funkcjonowaniem.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2010
Linki sponsorowane.
Kontakt Regulamin Rejestracja Logowanie |